USD/JPY có nguy cơ phá vỡ mức đỉnh 1998

Trong phiên ngày 7/10, cặp tiền USD/JPY vượt ngưỡng giới hạn 145. Mặc dù các trader đã cắt giảm vị thế bán, nhưng tỷ lệ tương quan quyền chọn thông qua các hợp đồng tương lai tiền tệ cho thấy các nhà giao dịch JPY vẫn tiếp tục ưa chuộng quyền chọn bán nhiều hơn … Đọc tiếp USD/JPY có nguy cơ phá vỡ mức đỉnh 1998