https://danhgiasan.info/wp-content/uploads/2021/10/Logo-e1677570866539.png
OPEC+

OPEC+

thumb

06.10.2022

Quyết định của OPEC+ đẩy vàng đen nhích lên