https://danhgiasan.info/wp-content/uploads/2021/10/Logo-e1677570866539.png
Occidental Petroleum

Occidental Petroleum

thumb

09.10.2022

Ba mã cổ phiếu tăng trưởng tốt trong Q4/2022 từ danh mục của Berkshire Hathaway

thumb

04.07.2022

Berkshire Hathaway sở hữu 17,4% cổ phần Occidental Petroleum sau các giao dịch mua mới nhất

thumb

28.06.2022

Mua thêm cổ phiếu Occidental Petroleum, Berkshire đang nắm giữ 16,4% cổ phần trong công ty