https://danhgiasan.info/wp-content/uploads/2021/10/Logo-e1677570866539.png
Coinbase

Coinbase

thumb

15.06.2022

Coinbase đang cắt giảm biên chế, cổ phiếu bị hạ bậc xếp hạng. Nhưng không phải tất cả đều là tin xấu.