Đâu là mã đầu tư tốt hơn: Netflix hay Disney?

Những điểm chính Walt Disney đã tiết lộ giá và ngày triển khai bậc dịch vụ mới trong khi Netflix không cung cấp nhiều thông tin. Sở hữu kinh nghiệm phong phú đối với các mạng truyền hình có hỗ trợ quảng cáo. Netflix được cho sẽ không chạy quảng cáo trên các bộ phim mới … Đọc tiếp Đâu là mã đầu tư tốt hơn: Netflix hay Disney?