https://danhgiasan.info/wp-content/uploads/2021/10/Logo-e1677570866539.png
Consob chặn 5 trang web tài chính phi pháp mới

Consob chặn 5 trang web tài chính phi pháp mới

Đăng bởi danhgiasancc | 22/07/2022

Nội dung bài viết

Alphapro FX và Promarketing Ltd nằm trong số các trang web bị cơ quan giám sát Consob đưa vào danh sách đen. Cơ quan này đã chặn tổng cộng 741 trang web kể từ tháng 7 năm 2019.

acf - taichinh - 22722

Consob, cơ quan quản lý tài chính của Italy, gần đây đã liệt 5 trang web tài chính bất hợp pháp mới vào danh sách đen. Theo cơ quan quản lý, các công ty đứng sau các trang web này đã cung cấp các dịch vụ trái phép cho công dân Italy.

Consob đã ra lệnh chặn các trang web của Alphapro FX, Eurofxsecilities Limited, The Active Traders Ltd, Promarketing Ltd và Enercom AG. Consob đã chặn tổng cộng 741 trang web kể từ tháng 7 năm 2019.

Các nhà đầu tư trong khu vực đã được cơ quan quản lý tài chính Italy bảo vệ phần lớn khỏi các hoạt động gian lận trong vài tháng qua. Do ngày càng có nhiều vụ lừa đảo ở Italy và các quốc gia châu Âu khác, Consob đã yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện trách nhiệm giải trình trước khi đầu tư.

Cơ quan giám sát Consob cho biết, “Consob yêu cầu các nhà đầu tư thận trọng đưa ra các lựa chọn đầu tư sáng suốt, áp dụng các hành vi thông thường, cần thiết để bảo vệ khoản tiết kiệm của họ bao gồm: đối với các trang web cung cấp dịch vụ tài chính, kiểm tra trước xem các pháp nhân đằng sau nền tảng môi giới có giấy phép hoạt động hay không, các sản phẩm tài chính có được công bố hay không”

Consob nói thêm: “Cơ quan đã tận dụng các quyền hạn từ ‘Nghị định về tăng trưởng’ (Luật số 58 ngày 28 tháng 6 năm 2019, Điều số 36, đoạn 2-terdecies). Trên cơ sở đó, Consob có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet chặn việc truy cập từ Italy vào các trang web bất hợp pháp này”

Theo Consob, đầu trang web của họ có tiêu đề ‘Cảnh giác lừa đảo’ nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư xác định các nền tảng gian lận. Ngoài ra, người dùng được khuyến khích kiểm tra độ tin cậy của trang web và pháp nhân trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Các danh sách đen gần đây của Consob

Tháng trước, Consob đã liệt Lilac Group LLC, MB Invest, BTCoin Group, Levelprofit và Alphafxprime vào danh sách đen. Các nền tảng này đang cung cấp dịch vụ giao dịch với các hợp đồng đối tác, trên các tài sản như ngoại hối, tiền điện tử và các loại khác. Tuy nhiên, không có nền tảng giao dịch nào trong số này chịu sự quản lý của Consob và có nhiều khả năng chúng là lừa đảo.

Giới thiệu về Consob

Ủy ban giám sát tài chính Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) là cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm điều tiết thị trường tài chính Italy.

Cơ quan này hoạt động nhằm mục tiêu là nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.

CONSOB là cơ quan có thẩm quyền đảm bảo:

  • sự minh bạch và hành vi đúng đắn của các bên tham gia thị trường tài chính;
  • công bố thông tin đầy đủ và chính xác các công ty môi giới đã được niêm yết cho các nhà đầu tư
  • trình bày chính xác các sự kiện trong các bản cáo bạch liên quan đến việc chào bán chứng khoán có thể chuyển nhượng cho nhà đầu tư;
  • tuân thủ các quy định của kiểm toán viên đã ghi trong Sổ đăng ký đặc biệt

Consob tiến hành các cuộc điều tra đối với các hành vi vi phạm tiềm ẩn liên quan đến giao dịch nội gián và luật thao túng thị trường.

Như Mai  – Theo financemagnates.com

TAGS:

Chia sẻ:

Nhận xét bị đóng

Chia sẻ: