https://danhgiasan.info/wp-content/uploads/2021/10/Logo-e1677570866539.png
Các chiến lược phòng ngừa rủi ro hiệu quả nhất

Các chiến lược phòng ngừa rủi ro hiệu quả nhất

Đăng bởi danhgiasancc | 17/10/2022

Một số chiến lược phòng vệ tỏ ra khá hiệu quả trong việc giảm rủi ro thị trường đối với mỗi loại tài sản hoặc danh mục tài sản được phòng ngừa rủi ro khác nhau. Ba chiến lược phổ biến trong đó là xây dựng danh mục đầu tư, sử dụng quyền chọn và các chỉ báo biến động.

acx - risk - 221017

Các ý chính

  • Rủi ro thị trường, hay rủi ro hệ thống, là khả năng một nhà đầu tư sẽ bị thiệt hại lớn bởi các yếu tố tác động đến thị trường tài chính tổng thể, chứ không phải chỉ một chứng khoán cụ thể.
  • Lý thuyết Danh mục Đầu tư Hiện đại là một trong những công cụ giúp giảm rủi ro thị trường, trong đó nó cho phép các nhà đầu tư sử dụng các chiến lược đa dạng hóa để hạn chế sự biến động.
  • Một chiến lược phòng ngừa rủi ro khác là sử dụng các quyền chọn, giúp bảo vệ các nhà đầu tư khỏi rủi ro thua lỗ lớn.
  • Các nhà đầu tư cũng có thể thực hiện các giao dịch dựa trên sự biến động của thị trường bằng cách theo dõi chỉ báo chỉ số biến động VIX hay còn thường được gọi là “chỉ số sợ hãi”, do chỉ số này có xu hướng tăng đột biến trong thời gian biến động lớn hơn.

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

Một trong những công cụ phòng ngừa rủi ro chính là lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT) bằng cách đa dạng hóa danh mục với các nhóm tài sản làm giảm sự biến động. MPT sử dụng các biện pháp thống kê để xác định đường biên hiệu quả mang lại lượng lợi nhuận kỳ vọng tối ưu đối với một lượng rủi ro xác định. Lý thuyết này xem xét mối tương quan giữa các tài sản khác nhau, cũng như sự biến động của tài sản, để tạo ra một danh mục đầu tư tối ưu. Nhiều tổ chức tài chính đã áp dụng MPT trong hoạt động quản lý rủi ro của họ. Đường biên hiệu quả là một đường cong tuyến tính thể hiện mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận. Các nhà đầu tư sẽ có các mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau và MPT có thể hỗ trợ từng nhà đầu tư cụ thể lựa chọn danh mục đầu tư cho mình.

Quyền chọn

Quyền chọn là một công cụ phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ khác. Các nhà đầu tư khi muốn phòng ngừa rủi ro cho một cổ phiếu riêng lẻ với tính thanh khoản hợp lý thường có thể mua quyền chọn bán để bảo vệ họ khỏi rủi ro giảm giá. Các quyền chọn bán càng có giá trị khi giá của chứng khoán cơ bản giảm xuống. Hạn chế chính của phương pháp này nằm ở mức phí để mua các quyền chọn bán. Giá trị các quyền chọn đã mua có thể giảm dần theo thời gian và mất đi khi chúng sắp hết hạn. Chênh lệch theo chiều dọc bằng quyền chọn bán có thể làm giảm số tiền phí bỏ ra, nhưng chúng lại giới hạn mức độ bảo vệ. Chiến lược này chỉ bảo vệ một cổ phiếu riêng lẻ và các nhà đầu tư nắm giữ đa dạng nhiều loại cổ phiếu chẳng thể đủ khả năng bảo vệ từng vị thế riêng lẻ.

Do vậy, các nhà đầu tư muốn bảo vệ danh mục cổ phiếu đa dạng và lớn hơn có thể sử dụng các quyền chọn chỉ số. Quyền chọn chỉ số theo dõi các chỉ số thị trường chứng khoán lớn hơn, chẳng hạn như S&P 500 và Nasdaq. Các chỉ số trên diện rộng này bao gồm nhiều lĩnh vực và là thước đo hiệu quả đối với nền kinh tế tổng thể. Cổ phiếu có xu hướng tương quan với nhau và chúng thường di chuyển theo cùng một hướng, đặc biệt là trong những giai đoạn có độ biến động cao. Các nhà đầu tư có thể phòng ngừa rủi ro bằng các quyền chọn bán trên các chỉ số để giảm thiểu rủi ro của họ. Đầu cơ giá giảm bằng quyền chọn bán là một chiến lược khả thi để giảm thiểu rủi ro. Mặc dù biện pháp bảo vệ này vẫn khiến nhà đầu tư mất tiền, song các quyền chọn bán chỉ số mang đến sự bảo vệ trên nhiều lĩnh vực và công ty hơn.

Chỉ báo Chỉ số Biến động (VIX)

Các nhà đầu tư cũng có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách sử dụng chỉ báo chỉ số biến động (VIX). VIX đo lường sự biến động dự kiến của các quyền chọn mua và bán ở vùng hòa vốn dựa trên chỉ số S&P 500. Chỉ báo này còn thường được gọi là thước đo sự sợ hãi bởi VIX thường tăng trong thời kỳ biến động gia tăng. Nói chung, chỉ số này ở mức dưới 20 cho thấy mức độ biến động thấp, trong khi mức 30 thể hiện biến động rất mạnh. Có một số quỹ hoán đổi giao dịch (ETF) theo dõi VIX. Do vậy, các nhà đầu tư có thể sử dụng cổ phiếu hoặc quyền chọn mua ETF theo dõi VIX như một biện pháp phòng ngừa những biến động cụ thể.

Tuy nhiên, những công cụ này cho dù rất mạnh mẽ nhưng chúng không thể giảm thiểu tất cả rủi ro thị trường.

Hoàng Dương – Theo investopedia.com

TAGS:

Chia sẻ:

Nhận xét bị đóng

Chia sẻ: