Amazon sắp dẹp bớt kho hàng, liệu Shopify có thể “hưởng sái”?

Amazon thông báo sẽ đóng cửa một số nhà kho. Đây là thời điểm mà Shopify có thể sẽ cần có thêm các trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Shopify đang có những bước cải thiện ở một số mặt trận đầy hứa hẹn. Sự phát triển của ngành thương mại điện tử từ lâu … Đọc tiếp Amazon sắp dẹp bớt kho hàng, liệu Shopify có thể “hưởng sái”?